Co je ON JOB

 • Trénink za provozu přímo na pracovišti s reálnými klienty v reálných situacích.
 • 100% individuální, trenér věnuje svůj čas každému zaměstnanci zvlášť.
 • Okamžité zvýšení prodejů díky moderní tréninkové metodě zaměřené na prodejní a komunikační dovednosti.
 • Žádné zásahy do provozu, žádné ztráty z nepřítomnosti pracovníků, žádné cestovní náklady pro účastníky.
 • Rychlé využití a ověření naučeného v praxi. Rady a postupy aplikované do konkrétního prostředí Vaší firmy.
 • Principy a postupy dotažené do řešení konkrétních situací a formulací.
 • On the Job výrazně motivuje Vaše pracovníky k vyšším výkonům.
 • Vaši zaměstnanci ocení bohaté zkušenosti našich trenérů se všemi druhy prodeje a kontaktu se zákazníky.

K čemu ON JOB použít?

Zvýšení prodejů
a efektivní přechod
od péče k prodeji

Zavádění novinek
nový produkt, postup,
kampaň, cross/up sell

Zrychlení obsluhy
zákazníka

Zvýšení profesionality
pracovníků

Vyšší spokojenost
a opakované prodeje

Pro koho je ON JOB určen?

Pobočkoví pracovníci

Operátoři call center
a kontaktních center

Prodejci

Prodavači

Administrativní pracovníci
servisní technici, kteří jsou
v kontaktu s klienty

Jak ON JOB probíhá?

 • On Job vždy probíhá ve dvou vlnách. Trenér se věnuje pracovníkovi 2-3 hodiny a za 2-3 týdny znovu.
 • Trenér s pracovníkem projde a zreviduje plán aktivit a průběh dne.
 • Trenér aktivně naslouchá rozhovoru pracovníka s klientem a dává zpětnou vazbu a rychlé návrhy na zlepšení, které jsou ihned aplikovány do dalšího rozhovoru.
 • Trenér výrazně zvyšuje sebevědomí zaměstnance a společně vytváří novou prodejní taktiku a strategii rozhovoru. Trenér dává konkrétní doporučení a ve druhé vlně (po 2-3 týdnech) ověřuje, zda zaměstnanec doporučení aplikoval do praxe.
Vybraní klienti:

Pro bližší informace kontaktujte:
Eva Čejková Vašková, ředitelka Santia, s.r.o.
/ Tel: 545 235 808 / Mob. 776 303 503 / cejkova@santia.cz