Co je ON JOB?

 • Trénink za provozu přímo na pracovišti s reálnými klienty v reálných situacích.
 • 100% individuální, trenér věnuje svůj čas každému zaměstnanci zvlášť.
 • Okamžité zvýšení prodejů díky moderní tréninkové metodě zaměřené na prodejní a komunikační dovednosti.
 • Žádné zásahy do provozu, žádné ztráty z nepřítomnosti pracovníků, žádné cestovní náklady pro účastníky.
 • Rychlé využití a ověření naučeného v praxi. Rady a postupy aplikované do konkrétního prostředí Vaší firmy.
 • Principy a postupy dotažené do řešení konkrétních situací a formulací.
 • On the Job výrazně motivuje Vaše pracovníky k vyšším výkonům.
 • Vaši zaměstnanci ocení bohaté zkušenosti našich trenérů se všemi druhy prodeje a kontaktu se zákazníky.
klsjdajsdhaksjdhasj

Kontaktujte nás a dohodnite si schůzku

Kontaktovat

K čemu ON JOB použít?

klsjdajsdhaksjdhasj

Zvýšení prodejů

a efektivní přechod
od péče k prodeji

klsjdajsdhaksjdhasj

Zavádění novinek

nový produkt, postup,
kampaň, cross/up sell

klsjdajsdhaksjdhasj

Zrychlení obsluhy

zákazníka

klsjdajsdhaksjdhasj

Zvýšení profesionality

pracovníků

klsjdajsdhaksjdhasj

Vyšší spokojenost

a opakované prodeje

Jak ON JOB probíhá?

 • On Job vždy probíhá ve dvou vlnách. Trenér se věnuje pracovníkovi 2-3 hodiny a za 2-3 týdny znovu.
 • Trenér s pracovníkem projde a zreviduje plán aktivit a průběh dne.
 • Trenér aktivně naslouchá rozhovoru pracovníka s klientem a dává zpětnou vazbu a rychlé návrhy na zlepšení, které jsou ihned aplikovány do dalšího rozhovoru.
 • Trenér výrazně zvyšuje sebevědomí zaměstnance a společně vytváří novou prodejní taktiku a strategii rozhovoru. Trenér dává konkrétní doporučení a ve druhé vlně (po 2-3 týdnech) ověřuje, zda zaměstnanec doporučení aplikoval do praxe.

Kontakt

klsjdajsdhaksjdhasj
 • Magdaléna Volková
 • 602 356 039
 • volkova@santia.cz

Vybraní klienti